Welkom op de website van Jeroen Recourt

Vanaf juni 2010 zit ik in de Tweede Kamer. Van reclasseringswerker tot rechter tot Kamerlid. Dat is in het kort mijn loopbaan. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van justitie. Die ervaring zet ik in als justitiewoordvoerder en woordvoerder Koninklijk huis. De lessen die ik daar heb geleerd neem ik mee naar de Kamer. De les dat rechtvaardigheid niet automatisch komt, maar keer op keer bevochten moet worden. De les dat pas recht wordt gedaan als de belangen van alle partijen worden behartigd. De les dat vergelding noodzakelijk is en dat daarnaast veel meer nodig is om Nederland veiliger te maken.

Die lessen hebben de afgelopen te geleid tot aan de ene kant verzet tegen slechte maatregelen van het Kabinet Rutte I en aan de andere kant eigen initiatiefwetten, b.v. op het gebied van kinder- en partneralimentatie. Die lessen gaan leiden tot meer initiatieven die het beleid van het kabinet voor een stevige aanpak van criminaliteit kritisch steunen en daarnaast voorstellen doen om te voorkomen dat er meer slachtoffers bijkomen.

Naast de inhoudelijke onderwerpen van justitie en Koninklijk Huis ben ik samen met mijn collega Sjoera Dikkers verantwoordelijk voor de contacten met Noord-Holland-Noord. Dat is niet voor niets: als inwoner van Haarlem voel ik mij zeer verbonden met deze regio. U zult mij dan ook veel tegenkomen in Noord-Holland-Noord.

Op deze site houd ik u zo goed mogelijk op de hoogte van mijn werk in de Tweede Kamer. Van de vragen die ik aan de minister stel tot de voortgang van mijn initiatiefwetten. En als u daarbij vragen of meerlingen heeft: laat het weten. Alleen gevoed vanuit de samenleving kan ik mijn eervolle werk hier goed uitvoeren.

Jeroen Recourt